1
Έκδοση 1635
Άλλοι συγγραφείς: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639,...
Location: John J. Burns Library, Boston College
Βιβλίο
2
3
ανά Ignatius, of Loyola, Saint, 1491-1556.
Έκδοση 1635
Άλλοι συγγραφείς: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639...
Location: John J. Burns Library, Boston College
Βιβλίο
4
Άλλοι συγγραφείς: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639...
Location: John J. Burns Library, Boston College
Βιβλίο
5
6
Έκδοση 1635
Άλλοι συγγραφείς: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639,...
Location: John J. Burns Library, Boston College
Βιβλίο
7
Έκδοση 1635
Άλλοι συγγραφείς: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639,...
Location: John J. Burns Library, Boston College
Βιβλίο
8
Έκδοση 1635
Άλλοι συγγραφείς: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639,...
Location: John J. Burns Library, Boston College
Βιβλίο
9
Έκδοση 1635
Άλλοι συγγραφείς: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639,...
Location: John J. Burns Library, Boston College
Βιβλίο
10
Έκδοση 1635
Άλλοι συγγραφείς: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639,...
Location: John J. Burns Library, Boston College
Βιβλίο
11
ανά Acquaviva, Claudio, 1543-1615.
Έκδοση 1635
Άλλοι συγγραφείς: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639....
Location: Raynor Memorial Libraries, Marquette University
Βιβλίο
12
ανά Acquaviva, Claudio, 1543-1615.
Έκδοση 1635
Άλλοι συγγραφείς: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639....
Location: Raynor Memorial Libraries, Marquette University
Βιβλίο
13
ανά Diana, Antonino, 1585-1663.
Έκδοση 1645
Άλλοι συγγραφείς: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639,...
Location: Hesburgh Libraries, University of Notre Dame
Βιβλίο
14
ανά Lapide, Cornelius Cornelii a, 1567-1637.
Έκδοση 1616
Άλλοι συγγραφείς: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639,...
Location: Dinand Library, College of the Holy Cross
Βιβλίο
15
Έκδοση 1635
Άλλοι συγγραφείς: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639....
Location: Dinand Library, College of the Holy Cross
Βιβλίο
16
Έκδοση 1635
Άλλοι συγγραφείς: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639....
Location: Dinand Library, College of the Holy Cross
Βιβλίο
17
Έκδοση 1635
Άλλοι συγγραφείς: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639....
Location: Gleeson Library, University of San Francisco
Βιβλίο
18
ανά Ignatius, of Loyola, Saint, 1491-1556.
Έκδοση 1635
Άλλοι συγγραφείς: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639....
Location: Gleeson Library, University of San Francisco
Βιβλίο
19
Έκδοση 1635
Άλλοι συγγραφείς: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639....
Location: Gleeson Library, University of San Francisco
Βιβλίο
20
Έκδοση 1650
Άλλοι συγγραφείς: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639,...
Location: John J. Burns Library, Boston College
Βιβλίο
21
ανά Acquaviva, Claudio, 1543-1615.
Έκδοση 1650
Άλλοι συγγραφείς: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639,...
Location: John J. Burns Library, Boston College
Βιβλίο
22
ανά Ignatius, of Loyola, Saint, 1491-1556.
Έκδοση 1650
Άλλοι συγγραφείς: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639,...
Location: John J. Burns Library, Boston College
Βιβλίο
23
Έκδοση 1650
Άλλοι συγγραφείς: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639,...
Location: John J. Burns Library, Boston College
Βιβλίο
24
Έκδοση 1650
Άλλοι συγγραφείς: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639,...
Location: John J. Burns Library, Boston College
Βιβλίο
25
ανά Ignatius, of Loyola, Saint, 1491-1556.
Έκδοση 1650
Άλλοι συγγραφείς: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639,...
Location: John J. Burns Library, Boston College
Βιβλίο
26
Έκδοση 1650
Άλλοι συγγραφείς: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639,...
Location: John J. Burns Library, Boston College
Βιβλίο
27
Έκδοση 1650
Άλλοι συγγραφείς: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639,...
Location: John J. Burns Library, Boston College
Βιβλίο
28
ανά Acquaviva, Claudio, 1543-1615.
Έκδοση 1650
Άλλοι συγγραφείς: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639,...
Location: John J. Burns Library, Boston College
Βιβλίο
29
Έκδοση 1650
Άλλοι συγγραφείς: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639,...
Location: John J. Burns Library, Boston College
Βιβλίο
30
Έκδοση 1650
Άλλοι συγγραφείς: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639,...
Location: John J. Burns Library, Boston College
Βιβλίο
31
ανά Bombino, Paolo, ca. 1575-1648.
Έκδοση 1618
Άλλοι συγγραφείς: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639....
Location: Gleeson Library, University of San Francisco
Βιβλίο
32
33
Έκδοση 1635
Άλλοι συγγραφείς: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639,...
Location: John J. Burns Library, Boston College
Thesis Βιβλίο
34
ανά Acquaviva, Claudio, 1543-1615.
Έκδοση 1635
Άλλοι συγγραφείς: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639....
Location: Gleeson Library, University of San Francisco
Βιβλίο
35
Άλλοι συγγραφείς: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639...
Location: John J. Burns Library, Boston College
Βιβλίο
36
Έκδοση 1650
Άλλοι συγγραφείς: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639,...
Location: John J. Burns Library, Boston College
Βιβλίο
37
ανά Minucius Felix, Marcus.
Έκδοση 1672
Άλλοι συγγραφείς: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639....
Location: Cudahy Archives, Loyola University Chicago
Βιβλίο
38
ανά Cabilliau, Baudouin, 1568-1652.
Έκδοση 1625
Άλλοι συγγραφείς: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639...
Location: John J. Burns Library, Boston College
Βιβλίο
39
ανά Cathius, Arnoldus.
Έκδοση 1625
Άλλοι συγγραφείς: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639...
Location: John J. Burns Library, Boston College
Βιβλίο
40
ανά Glycas, Michael, ca. 1118-ca. 1200.
Έκδοση 1660
Άλλοι συγγραφείς: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639...
Location: John J. Burns Library, Boston College
Βιβλίο
41
Έκδοση 1635
Άλλοι συγγραφείς: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639,...
Location: John J. Burns Library, Boston College
Βιβλίο
42
Έκδοση 1702
Άλλοι συγγραφείς: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639...
Location: John J. Burns Library, Boston College
Βιβλίο
43
Έκδοση 1635
Άλλοι συγγραφείς: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639,...
Location: John J. Burns Library, Boston College
Βιβλίο
44