1
יצא לאור 1635
מחברים אחרים: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639,...
Location: John J. Burns Library, Boston College
ספר
2
3
מאת Ignatius, of Loyola, Saint, 1491-1556.
יצא לאור 1635
מחברים אחרים: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639...
Location: John J. Burns Library, Boston College
ספר
4
מחברים אחרים: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639...
Location: John J. Burns Library, Boston College
ספר
5
6
יצא לאור 1635
מחברים אחרים: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639,...
Location: John J. Burns Library, Boston College
ספר
7
יצא לאור 1635
מחברים אחרים: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639,...
Location: John J. Burns Library, Boston College
ספר
8
יצא לאור 1635
מחברים אחרים: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639,...
Location: John J. Burns Library, Boston College
ספר
9
יצא לאור 1635
מחברים אחרים: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639,...
Location: John J. Burns Library, Boston College
ספר
10
יצא לאור 1635
מחברים אחרים: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639,...
Location: John J. Burns Library, Boston College
ספר
11
מאת Acquaviva, Claudio, 1543-1615.
יצא לאור 1635
מחברים אחרים: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639....
Location: Raynor Memorial Libraries, Marquette University
ספר
12
מאת Acquaviva, Claudio, 1543-1615.
יצא לאור 1635
מחברים אחרים: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639....
Location: Raynor Memorial Libraries, Marquette University
ספר
13
מאת Diana, Antonino, 1585-1663.
יצא לאור 1645
מחברים אחרים: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639,...
Location: Hesburgh Libraries, University of Notre Dame
ספר
14
מאת Lapide, Cornelius Cornelii a, 1567-1637.
יצא לאור 1616
מחברים אחרים: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639,...
Location: Dinand Library, College of the Holy Cross
ספר
15
יצא לאור 1635
מחברים אחרים: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639....
Location: Dinand Library, College of the Holy Cross
ספר
16
יצא לאור 1635
מחברים אחרים: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639....
Location: Dinand Library, College of the Holy Cross
ספר
17
יצא לאור 1635
מחברים אחרים: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639....
Location: Gleeson Library, University of San Francisco
ספר
18
מאת Ignatius, of Loyola, Saint, 1491-1556.
יצא לאור 1635
מחברים אחרים: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639....
Location: Gleeson Library, University of San Francisco
ספר
19
יצא לאור 1635
מחברים אחרים: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639....
Location: Gleeson Library, University of San Francisco
ספר
20
יצא לאור 1650
מחברים אחרים: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639,...
Location: John J. Burns Library, Boston College
ספר
21
מאת Acquaviva, Claudio, 1543-1615.
יצא לאור 1650
מחברים אחרים: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639,...
Location: John J. Burns Library, Boston College
ספר
22
מאת Ignatius, of Loyola, Saint, 1491-1556.
יצא לאור 1650
מחברים אחרים: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639,...
Location: John J. Burns Library, Boston College
ספר
23
יצא לאור 1650
מחברים אחרים: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639,...
Location: John J. Burns Library, Boston College
ספר
24
יצא לאור 1650
מחברים אחרים: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639,...
Location: John J. Burns Library, Boston College
ספר
25
מאת Ignatius, of Loyola, Saint, 1491-1556.
יצא לאור 1650
מחברים אחרים: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639,...
Location: John J. Burns Library, Boston College
ספר
26
יצא לאור 1650
מחברים אחרים: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639,...
Location: John J. Burns Library, Boston College
ספר
27
יצא לאור 1650
מחברים אחרים: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639,...
Location: John J. Burns Library, Boston College
ספר
28
מאת Acquaviva, Claudio, 1543-1615.
יצא לאור 1650
מחברים אחרים: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639,...
Location: John J. Burns Library, Boston College
ספר
29
יצא לאור 1650
מחברים אחרים: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639,...
Location: John J. Burns Library, Boston College
ספר
30
יצא לאור 1650
מחברים אחרים: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639,...
Location: John J. Burns Library, Boston College
ספר
31
מאת Bombino, Paolo, ca. 1575-1648.
יצא לאור 1618
מחברים אחרים: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639....
Location: Gleeson Library, University of San Francisco
ספר
33
יצא לאור 1635
מחברים אחרים: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639,...
Location: John J. Burns Library, Boston College
Thesis ספר
34
מאת Acquaviva, Claudio, 1543-1615.
יצא לאור 1635
מחברים אחרים: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639....
Location: Gleeson Library, University of San Francisco
ספר
35
מחברים אחרים: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639...
Location: John J. Burns Library, Boston College
ספר
36
יצא לאור 1650
מחברים אחרים: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639,...
Location: John J. Burns Library, Boston College
ספר
37
מאת Minucius Felix, Marcus.
יצא לאור 1672
מחברים אחרים: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639....
Location: Cudahy Archives, Loyola University Chicago
ספר
38
מאת Cabilliau, Baudouin, 1568-1652.
יצא לאור 1625
מחברים אחרים: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639...
Location: John J. Burns Library, Boston College
ספר
39
מאת Cathius, Arnoldus.
יצא לאור 1625
מחברים אחרים: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639...
Location: John J. Burns Library, Boston College
ספר
40
41
יצא לאור 1635
מחברים אחרים: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639,...
Location: John J. Burns Library, Boston College
ספר
42
יצא לאור 1702
מחברים אחרים: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639...
Location: John J. Burns Library, Boston College
ספר
43
יצא לאור 1635
מחברים אחרים: ...Meurs, Johannes van, 1579-1639,...
Location: John J. Burns Library, Boston College
ספר