The Intrinsic value of nature : resonances: soundings from law and theology toward an earth-centered jurisprudence /

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Munson, Mary.
Institutionell upphovsman: Center for Earth Jurisprudence
Övriga upphovsmän: Schaab, Gloria L., Gerard, Nicole
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: [Miami Gardens, Fla.] : Center for Earth Jurisprudence, 2009.
Ämnen:
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!