Ex Corde Ecclesiae Collection.

Collection documents the discussion, application and implementation of Ex Corde Ecclesiae (From the Heart of the Church) for United States colleges and universities.

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Format: Różne nośniki
Język:English
Seria:President ; 04
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:Research Guide for more details, click here for access
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!