Παραπομπή σε μορφή APA (7η εκδ.)

Acquaviva, C. (1635). Directorivm in Exercitia spiritvalia S.P.N. Ignatii. Apud Joannem Meursium.

Παραπομπή σε μορφή Chicago (17η εκδ.)

Acquaviva, Claudio. Directorivm in Exercitia Spiritvalia S.P.N. Ignatii. Antverpiae: Apud Joannem Meursium, 1635.

Παραπομπή σε μορφή MLA (8th εκδ.)

Acquaviva, Claudio. Directorivm in Exercitia Spiritvalia S.P.N. Ignatii. Apud Joannem Meursium, 1635.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.