APA način citiranja (7. izdanje)

Acquaviva, C. (1635). Directorivm in Exercitia spiritvalia S.P.N. Ignatii. Apud Joannem Meursium.

Čikaški stil citiranja (17. izdanje)

Acquaviva, Claudio. Directorivm in Exercitia Spiritvalia S.P.N. Ignatii. Antverpiae: Apud Joannem Meursium, 1635.

MLA način citiranja (8. izdanje)

Acquaviva, Claudio. Directorivm in Exercitia Spiritvalia S.P.N. Ignatii. Apud Joannem Meursium, 1635.

Upozorenje: Ovi citati možda nisu uvijek 100% točni.