Directorivm in Exercitia spiritvalia S.P.N. Ignatii.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Acquaviva, Claudio, 1543-1615
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Latin
Được phát hành: Antverpiae : Apud Joannem Meursium, MDCXXV [1635]
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
Miêu tả
Mô tả sách:Compiled and edited under the direction of Claudio Acquaviva.
Mô tả vật lý:128 [21] p. ; 16 cm.
Nơi xuất bản:Netherlands -- Antwerp.