Directorium in Exercitia spiritualia S.P.N. Ignatij.

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Acquaviva, Claudio, 1543-1615
Format: Książka
Język:Latin
Wydane: Parisiis : E Typographia Regia, 1644.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!