Moral principles and medical practice, the basis of medical jurisprudence,

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Coppens, Charles, 1835-1920.
Kolejni autorzy: Spalding, Henry S. 1865-1934.
Format: Książka
Język:English
Wydane: New York, Cincinnati [etc.] Benziger Brothers, 1921.
Wydanie:New and enl. ed.,
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!
Lokalizacja: John J. Burns Library, Boston College
Sygnatura: R724 .C8 1921