A Documentary history of Georgetown University : a catalogue of the exhibition and guide to the archives, April 4-July 15, 1989 /

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Institutionell upphovsman: Georgetown University. Library.
Övriga upphovsmän: Reynolds, Jon K., Curran, Emmett.
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: [Washington, D.C.] : Special Collections Division, Lauinger Library, Georgetown University, [1989].
Ämnen:
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!
Placering: John J. Burns Library, Boston College
Signum: LD1961.G52 D6 1989 JESUIT-ANA ADDENDA