Īereĭskīĭ molitvoslov.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: Catholic Church. Byzantine rite.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Church Slavic
Được phát hành: Rimʺ : V Tẏpografīi Krẏptoferratskīę obiteli, 1950.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
Vị trí: Benedictine University Library, Benedictine University
Số hiệu: BX4711.165 .M652 1950