Morality and mission : a case study : Francis Libermann and slavery (1802-1852) /

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Burke, Christy
Format: Książka
Język:English
Wydane: Nairobi, Kenya : Paulines Publications Africa, 1998.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!
Lokalizacja: Paul Bechtold Library, Catholic Theological Union
Sygnatura: HT913 .B86 1998