Morality and mission : a case study : Francis Libermann and slavery (1802-1852) /

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Burke, Christy
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: Nairobi, Kenya : Paulines Publications Africa, 1998.
Ämnen:
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!