The intimate Merton : his life from his journals /

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Merton, Thomas, 1915-1968.
Övriga upphovsmän: Hart, Patrick., Montaldo, Jonathan.
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: [San Francisco] : HarperSanFrancisco, c1999.
Upplaga:1st ed.
Ämnen:
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!
Placering: Paul Bechtold Library, Catholic Theological Union
Signum: BX4705.M542 A3 1999