Παραπομπή σε μορφή APA (7η εκδ.)

Koren, H. J. (1990). Essays on the Spiritan charism and on Spiritan history. Spiritus Press.

Παραπομπή σε μορφή Chicago (17η εκδ.)

Koren, Henry J. Essays on the Spiritan Charism and on Spiritan History. Bethel Park, Pa.: Spiritus Press, 1990.

Παραπομπή σε μορφή MLA (8th εκδ.)

Koren, Henry J. Essays on the Spiritan Charism and on Spiritan History. Spiritus Press, 1990.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.