APA način citiranja (7. izdanje)

Koren, H. J. (1990). Essays on the Spiritan charism and on Spiritan history. Spiritus Press.

Čikaški stil citiranja (17. izdanje)

Koren, Henry J. Essays on the Spiritan Charism and on Spiritan History. Bethel Park, Pa.: Spiritus Press, 1990.

MLA način citiranja (8. izdanje)

Koren, Henry J. Essays on the Spiritan Charism and on Spiritan History. Spiritus Press, 1990.

Upozorenje: Ovi citati možda nisu uvijek 100% točni.