De sacrae obedientiae virtute et voto : secundum doctrinam divi Thomae et S. Alphonsi, juxta normas ac codicem juris canonici : tractatus canonico-moralis /

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Raus, J. B.
Format: Książka
Język:Latin
Wydane: Lugduni : Apud E. Vitte, 1923.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!
Lokalizacja: University Libraries of CUA, Catholic University of America
Sygnatura: BJ1459 .R38 1923