I got the word in me and I can sing it, you know : a study of the performed African-American sermon /

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Davis, Gerald L.
Format: Książka
Język:English
Wydane: Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 1985.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!
Lokalizacja: University Libraries of CUA, Catholic University of America
Sygnatura: BV4221 .D38 1985