I got the word in me and I can sing it, you know : a study of the performed African-American sermon /

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Davis, Gerald L.
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 1985.
Ämnen:
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!