Παραπομπή σε μορφή APA (7η εκδ.)

Lischer, R. (1995). The preacher King: Martin Luther King, Jr. and the word that moved America. Oxford University Press.

Παραπομπή σε μορφή Chicago (17η εκδ.)

Lischer, Richard. The Preacher King: Martin Luther King, Jr. and the Word That Moved America. New York: Oxford University Press, 1995.

Παραπομπή σε μορφή MLA (8th εκδ.)

Lischer, Richard. The Preacher King: Martin Luther King, Jr. and the Word That Moved America. Oxford University Press, 1995.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.