The preacher King : Martin Luther King, Jr. and the word that moved America /

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Lischer, Richard
Format: Książka
Język:English
Wydane: New York : Oxford University Press, 1995.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!
Lokalizacja: University Libraries of CUA, Catholic University of America
Sygnatura: BV4208.U6 L57 1995