D. Ioannis Thauleri clarissimi theologi Piissimae tam de tempore quàm de sanctis homilie, operaq́[ue] : eiusdem alia pietati quàm maximè inseruientia /

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Tauler, Johannes, approximately 1300-1361
Tác giả khác: Surius, Laurentius, 1522-1578
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Latin
Middle High German
Được phát hành: Coloniæ : Ex officina hæredum Ioannis Quentel, 1553
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
Vị trí: Marian Library, University of Dayton
Số hiệu: ML-RB Leo 1561