Sodality director's manual : or, a collection of instructions for sodalities of the Blessed Virgin /

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Schouppe, F. X. 1823-1904.
Kolejni autorzy: McMahon, Ella, (Tłumacz)
Format: Książka
Język:English
French
Wydane: Boston : Thomas B. Noonan & Co., 1882.
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:Connect to resource online
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!
Lokalizacja: Marian Library, University of Dayton
Sygnatura: BX809.V6 F7
Connect to resource online