Sodality director's manual : or, a collection of instructions for sodalities of the Blessed Virgin /

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Schouppe, F. X. 1823-1904.
Övriga upphovsmän: McMahon, Ella, (Översättare)
Materialtyp: Bok
Språk:English
French
Publicerad: Boston : Thomas B. Noonan & Co., 1882.
Ämnen:
Länkar:Connect to resource online
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!