Trích dẫn kiểu APA (xuất bản lần thứ 7)

Del Corte, D. (1959). Les mystères du rosaire: Poèmes marials. Altair.

Trích dẫn kiểu Chicago (xuất bản lần thứ 7)

Del Corte, Daniela. Les Mystères Du Rosaire: Poèmes Marials. [Fontenay-le-Comte]: Altair, 1959.

Trích dẫn kiểu MLA (xuất bản lần thứ 8)

Del Corte, Daniela. Les Mystères Du Rosaire: Poèmes Marials. Altair, 1959.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.