Trích dẫn APA

Welch, E. H. (2013). Welch, Edward Holker, SJ, Papers. Washington, D.C.: DigitalGeorgetown.

Trích dẫn kiểu Chicago

Welch, Edward Holker. Welch, Edward Holker, SJ, Papers. Washington, D.C.: DigitalGeorgetown, 2013.

Trích dẫn MLA

Welch, Edward Holker. Welch, Edward Holker, SJ, Papers. Washington, D.C.: DigitalGeorgetown, 2013.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.