Welch, Edward Holker, SJ, Papers

Fr. Welch, S.J. was born in 1822 and entered the Society of Jesus in 1851. He taught Ethics at Georgetown College and Constitutional Law at Georgetown Law School. In addition, he taught at Boston College, Loyola College in Baltimore, and Holy Cross College. He died in 1904. The papers are in the mai...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Welch, Edward Holker, 1822-1904 (Autor)
Format: Różne nośniki
Język:English
Wydane: Washington, D.C. : DigitalGeorgetown, 2013.
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:CONNECT TO ONLINE RESOURCE.
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!