Healy, Patrick F., SJ, Papers

Diaries, letters, manuscripts, notebooks and photographs of Healy (1834-1910) who was president of Georgetown, 1873-1882.

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Healy, Patrick Francis, 1830-1910 (Autor)
Format: Różne nośniki
Język:English
Latin
Wydane: Washington, D.C. : DigitalGeorgetown, 2013.
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:CONNECT TO ONLINE RESOURCE.
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!