Healy, Patrick F., SJ, Papers

Diaries, letters, manuscripts, notebooks and photographs of Healy (1834-1910) who was president of Georgetown, 1873-1882.

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Healy, Patrick Francis, 1830-1910 (Författare, medförfattare)
Materialtyp: Materialpaket
Språk:English
Latin
Publicerad: Washington, D.C. : DigitalGeorgetown, 2013.
Ämnen:
Länkar:CONNECT TO ONLINE RESOURCE.
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!