Dubalen, Marie Therese - Carter, Nancy Corson, Collection

Mimeographed writings by Pierre Teilhard de Chardin, including several essay-length versions of his famous Le Milieu Divin. Also, obituaries of Teilhard and newspaper clippings about him.

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Główni autorzy: Dubalen, Marie Thérèse, (Autor), Teilhard de Chardin, Pierre, (Autor), Carter, Nancy Corson, 1943- (Autor)
Format: Różne nośniki
Język:Multiple
English
French
Wydane: Washington, D.C. : DigitalGeorgetown, 2013.
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:CONNECT TO ONLINE RESOURCE.
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!
Lokalizacja: Lauinger Memorial Library, Georgetown University
Sygnatura: GTM.GAMMS303
CONNECT TO ONLINE RESOURCE.