Greene, Graham - Bischoff, Anthony, S.J., Collection

Letters and presentation editions from Graham Greene to Anthony D. Bischoff, S.J. The letters touch on literary and political issues but contain mostly personal greetings.

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
Główni autorzy: Bischoff, Anthony, 1910-1993 (Autor), Greene, Graham, 1904-1991 (Autor)
Format: Różne nośniki
Język:English
Wydane: Washington, D.C. : DigitalGeorgetown, 2013.
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:CONNECT TO ONLINE RESOURCE.
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!