Trích dẫn APA

Augustine, S. (1688). Opera ..: Opera et studio monachorum Ordinis S. Benedicti è Congregatione S. Mauri. Paris.

Trích dẫn kiểu Chicago

Augustine, Saint. Opera ..: Opera Et Studio Monachorum Ordinis S. Benedicti È Congregatione S. Mauri. Paris, 1688.

Trích dẫn MLA

Augustine, Saint. Opera ..: Opera Et Studio Monachorum Ordinis S. Benedicti È Congregatione S. Mauri. Paris, 1688.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.