Παραπομπή σε μορφή APA (7η εκδ.)

Acquaviva, C. (1635). Directorium in Exercitia spiritualia S.P.N. Ignatij. Apud Joannem Meursium.

Παραπομπή σε μορφή Chicago (17η εκδ.)

Acquaviva, Claudio. Directorium in Exercitia Spiritualia S.P.N. Ignatij. Antuerpiae: Apud Joannem Meursium, 1635.

Παραπομπή σε μορφή MLA (8th εκδ.)

Acquaviva, Claudio. Directorium in Exercitia Spiritualia S.P.N. Ignatij. Apud Joannem Meursium, 1635.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.