APA način citiranja (7. izdanje)

Acquaviva, C. (1635). Directorium in Exercitia spiritualia S.P.N. Ignatij. Apud Joannem Meursium.

Čikaški stil citiranja (17. izdanje)

Acquaviva, Claudio. Directorium in Exercitia Spiritualia S.P.N. Ignatij. Antuerpiae: Apud Joannem Meursium, 1635.

MLA način citiranja (8. izdanje)

Acquaviva, Claudio. Directorium in Exercitia Spiritualia S.P.N. Ignatij. Apud Joannem Meursium, 1635.

Upozorenje: Ovi citati možda nisu uvijek 100% točni.