Directorium in Exercitia spiritualia S.P.N. Ignatij.

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Acquaviva, Claudio, 1543-1615
Tác giả của công ty: Jesuits
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Latin
Được phát hành: Antuerpiae : Apud Joannem Meursium, 1635.
Những chủ đề:
Các nhãn: Thêm thẻ
Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!
Miêu tả
Mô tả sách:Vol. [12] of the edition of the Institutum published in 16 vols., Antwerp, 1635.
Compiled and edited under the direction of Claudio Acquaviva.
Signatures: A-I⁸ K⁴
Woodcut title vignette, incorporating Jesuit device and portrait of St. Ignatius; initials.
Includes index.
Mô tả vật lý:128, [24] p. ; 16 cm. (8vo)
Nơi xuất bản:Belgium -- Antwerp.