Dorothy Day and the Catholic worker : a bibliography and index /

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Klejment, Anne.
Kolejni autorzy: Klejment, Alice, 1918-1988.
Format: Książka
Język:English
Wydane: New York : Garland, 1986.
Seria:Garland reference library of social science ; v. 207.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!
Lokalizacja: Raynor Memorial Libraries, Marquette University
Sygnatura: BX4705.D283 K54 1986