Trích dẫn APA

Collins, J. D. (1972). The Catholic Worker Movement in the nineteen thirties.

Trích dẫn kiểu Chicago

Collins, Joseph Daniel. The Catholic Worker Movement in the Nineteen Thirties. 1972.

Trích dẫn MLA

Collins, Joseph Daniel. The Catholic Worker Movement in the Nineteen Thirties. 1972.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.