Trích dẫn APA

Forest, J., & Troester, R. R. (1988). Oral history interview with Jim Forest.

Trích dẫn kiểu Chicago

Forest, Jim, and Rosalie Riegle Troester. Oral History Interview With Jim Forest. 1988.

Trích dẫn MLA

Forest, Jim, and Rosalie Riegle Troester. Oral History Interview With Jim Forest. 1988.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.