Oral history interview with Jim Forest

Interview conducted for Voices from the Catholic Worker. Jim Forest, a Catholic Worker, former managing editor of The Catholic worker newspaper, a biographer of Dorothy Day, and a member of the Milwaukee Fourteen discusses his involvement with the Catholic Worker Movement, his relationship with Day,...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Forest, Jim
Kolejni autorzy: Troester, Rosalie Riegle.
Format: Kaseta Audio Książka
Język:English
Wydane: 1988.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!