In the beginning of the Catholic Worker

Formal remarks by Joe Zarrella at a Catholic Worker Friday Night Meeting held in New York, covering the early history of the Catholic Worker Movement. He discusses running the New York house of hospitality and publishing The Catholic worker newspaper. He also tells stories about many of the guests a...

Szczegółowa specyfikacja

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Zarrella, Joe.
Korporacja: Catholic Worker Friday Night Meeting
Format: Conference Proceeding Audio Książka
Język:English
Wydane: 1985.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!