Trích dẫn kiểu APA (xuất bản lần thứ 7)

Troester, R. R. (1993). Voices from the Catholic Worker. Temple University Press.

Trích dẫn kiểu Chicago (xuất bản lần thứ 7)

Troester, Rosalie Riegle. Voices from the Catholic Worker. Philadelphia: Temple University Press, 1993.

Trích dẫn kiểu MLA (xuất bản lần thứ 8)

Troester, Rosalie Riegle. Voices from the Catholic Worker. Temple University Press, 1993.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.