Oral history interview with Karl Meyer

Interview conducted for Voices from the Catholic Worker. Karl Meyer discusses his life, his experiences with the Catholic Worker and his tax resistance. He talks about what drew him to work at the Catholic Worker, and his initial experiences with air raid drill resistance and his subsequent jail tim...

Full beskrivning

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Meyer, Karl, 1937-
Övriga upphovsmän: Troester, Rosalie Riegle.
Materialtyp: Kassett Ljudupptagning Bok
Språk:English
Publicerad: 1987.
Ämnen:
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!