Trích dẫn APA

Michel, V. G. (1918). The Critical Principles of Orestes A. Brownson. Washington, D.C..

Trích dẫn kiểu Chicago

Michel, Virgil George. The Critical Principles of Orestes A. Brownson. Washington, D.C., 1918.

Trích dẫn MLA

Michel, Virgil George. The Critical Principles of Orestes A. Brownson. Washington, D.C., 1918.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.