Apostolic constitution Sapientia Christiana : on ecclesiastical universities and faculties

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: John Paul, Pope, 1920-2005; Catholic Church. Popes (1978-2005: John Paul II)
Format: Pamphlet
Język:English
Wydane: Washington, D.C. : 1979
United States Catholic Conference
Hasła przedmiotowe:
Dostęp online:http://pahrc.pastperfect-online.com/30664cgi/mweb.exe?request=record;id=B0B7BD0A-6F0B-4A8E-BB35-243141012990;type=201
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!