Apostolic constitution Sapientia Christiana : on ecclesiastical universities and faculties

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: John Paul, Pope, 1920-2005; Catholic Church. Popes (1978-2005: John Paul II)
Materialtyp: Pamphlet
Språk:English
Publicerad: Washington, D.C. : 1979
United States Catholic Conference
Ämnen:
Länkar:http://pahrc.pastperfect-online.com/30664cgi/mweb.exe?request=record;id=B0B7BD0A-6F0B-4A8E-BB35-243141012990;type=201
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!