The history and antiquities of the Anglo-Saxon church : containing an account of its origin, government, doctrines, worship... .

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Lingard, John, 1771-1851.
Korporacja: St. Edmund's College (Ware, England) ((association).)
Kolejni autorzy: McKenna, John ((association).)
Format: Książka
Język:English
Wydane: London : T. Baker, [1858]
Wydanie:2nd ed. --
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!
Napisz pierwszy komentarz!
Najpierw się zaloguj