The history and antiquities of the Anglo-Saxon church : containing an account of its origin, government, doctrines, worship... .

Sparad:
Bibliografiska uppgifter
Huvudupphovsman: Lingard, John, 1771-1851.
Institutionell upphovsman: St. Edmund's College (Ware, England) ((association).)
Övriga upphovsmän: McKenna, John ((association).)
Materialtyp: Bok
Språk:English
Publicerad: London : T. Baker, [1858]
Upplaga:2nd ed. --
Ämnen:
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!