Triomph van het catholyck, apostolyck, Rooms gheloove: in twee-ensestigh catholijcke waerheden oft propositien van het selve Rooms Catholijck gheloove voorghestelt, met de getuygenissen, soo vande H. Schrifture (uyt de welcke die ofte met uytdruckelijcke woorden, ofte door claer ghevolgh ghetrocken worden) als oock vande oude vaders vande eerste eeuwen der kercke Christi, over alle contrarie dolinghen. Vincit veritas. Uyt-gegeven voor alle liefhebbers der waerheyt, door D. Joannes de la croix, licent. inde H. Controversien, en predicant tot Parijs in't Collegie van Bourgoignen, voor de Nederlanders, ende nu herdruckt.

Main Author: John of the Cross Saint, 1542-1591.
Format: Book
Language: Undetermined
Published: Tot Brugghe : by Pieter vande Cappelle 1706.
Subjects:
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

Location

Library: Hesburgh Libraries, University of Notre Dame
Call number: BX 1750 J87t D951