Socialism and Catholicism /

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Soderini, Eduardo, 1853-1934.
Korporacja: Loome Catholic Modernism Collection (University of Notre Dame. Library)
Format: Książka
Język:English
Italian
Wydane: London ; New York ; Bombay : Longmans, Green, & Co., 1896.
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!
Lokalizacja: Hesburgh Libraries, University of Notre Dame
Sygnatura: HX54 .S6313 1896