California's unbuilt missions; Spanish plans for an inland chain,

Zapisane w:
Opis bibliograficzny
1. autor: Beattie, George William, 1859-1949?
Format: Książka
Język:English
Wydane: [Los Angeles, c1930]
Hasła przedmiotowe:
Etykiety: Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!
Lokalizacja: Copley Library, University of San Diego
Sygnatura: F864 .B36 1930